రెబెల్ (2012)

Ο Rishi (Prabhas) είναι ο γιος του Bhupathi (Krishnam Raju). Ο Rishi επηρεάζεται από τα ιδανικά του πατέρα του και μεγαλώνει ακριβώς όπως εκείνος. Αλλά ο Bhupathi δεν θέλει ο γιος του να γίνει βίαιος και να κάνει περισσότερους εχθρούς σαν κι αυτόν. Στέλνει το γιο του στην Bangalore για να σπουδάσει και να μάθει μουσική. Εκεί ο Rishi ερωτεύεται την Deepali (Deeksha Seth), που είναι ορφανή και τη φέρνει στο σπίτι του με την κάλυψη της ηλικιωμένης δασκάλας μουσικής του, καθώς θέλει ο πατέρας του να είναι χαρούμενος που δεν ακολούθησε βίαιο δρόμο.

Directing:
  • Lawrence Raghavendra

Writing:
  • Lawrence Raghavendra

Stars:
Release Date: 2012-09-28
themoviedb icon 4/10
  • Language: తెలుగు
  • Runtime: 176
Watchlist Favorite
Powered by PopCornTime - Tainies Online