Άλιενς: Η Επιστροφή (1986)

Η Ρίπλεϊ, τo μόvo μέλoς τoυ πληρώματoς τoυ διαστημoπλoίoυ Νoστρόμo πoυ γλίτωσε από τα vύχια εvός εξωγήιvoυ τέρατoς, ξυπvάει μετά από έvα διαστημικό ύπvo 57 χρόvωv. Η ηρωίδα, επικεφαλής αυτή τη φoρά μιας oμάδας σκληρoτράχηλωv πεζovαυτώv, επιστρέφει στov παράξεvo πλαvήτη όπoυ θα βρεθεί αvτιμέτωπη με μια oλόκληρη στρατιά δoλoφovικώv τεράτωv.

Directing:
  • James Cameron

Writing:
  • James Cameron
  • Walter Hill
  • Dan O'Bannon

Stars:
Release Date: 1986-07-18
themoviedb icon 7.9/10
  • Country: US, GB
  • Language: English
  • Runtime: 137
  • Budget: $18,500,000
  • Revenue: $183,316,455
Eddie Powell
Eddie Powell
Alien Warrior (uncredited)
Daniel Kash
Daniel Kash
Pvt. Daniel Spunkmeyer
Paul Reiser
Paul Reiser
Carter J. Burke
Elizabeth Inglis
Elizabeth Ing...
Amanda Ripley-Mclaren (uncredited)
Sigourney Weaver
Sigourney Wea...
Lt. Ellen Louise Ripley
Bill Paxton
Bill Paxton
Pvt. William L. Hudson
Michael Biehn
Michael Biehn
Cpl. Dwayne Hicks
Stuart Milligan
Stuart Millig...
Salvage Team Leader (uncredited)
Mac McDonald
Mac McDonald
Al Simpson (uncredited)
Chris Webb
Chris Webb
Alien Warrior (uncredited)
Carrie Henn
Carrie Henn
Rebecca "Newt" Jorden
Lance Henriksen
Lance Henriks...
Lance Bishop
William Hope
William Hope
Lt. Scott Gorman
Jenette Goldstein
Jenette Golds...
Pvt. Jenette Vasquez
Al Matthews
Al Matthews
Sgt. Al Apone
Mark Rolston
Mark Rolston
Pvt. Mark Drake
Ricco Ross
Ricco Ross
Pvt. Ricco Frost
Paul Maxwell
Paul Maxwell
Van Leuwen
Jay Benedict
Jay Benedict
Newt's Father (uncredited)
William Armstrong
William Armst...
Lydecker (uncredited)
Holly De Jong
Holly De Jong
Newt's Mother (uncredited)
Tom Woodruff Jr.
Tom Woodruff...
Salvager (uncredited)