Επεισόδιο 25

Writing:
  • Claudia Souto
  • Zé Dassilva
  • Isadora Wilkinson

Stars:
Release Date: 2022-05-30
Seasons: 1
TMDb: 6.1/10
  • Country: BR
  • Language: Português

Other episodes for this season

Επεισόδιο 1
Episode 1 - Επεισόδιο 1
Επεισόδιο 2
Episode 2 - Επεισόδιο 2
Επεισόδιο 3
Episode 3 - Επεισόδιο 3
Επεισόδιο 4
Episode 4 - Επεισόδιο 4
Επεισόδιο 5
Episode 5 - Επεισόδιο 5
Επεισόδιο 6
Episode 6 - Επεισόδιο 6
Επεισόδιο 7
Episode 7 - Επεισόδιο 7
Επεισόδιο 8
Episode 8 - Επεισόδιο 8
Επεισόδιο 9
Episode 9 - Επεισόδιο 9
Επεισόδιο 10
Episode 10 - Επεισόδιο 10
Επεισόδιο 11
Episode 11 - Επεισόδιο 11
Επεισόδιο 12
Episode 12 - Επεισόδιο 12
Επεισόδιο 13
Episode 13 - Επεισόδιο 13
Επεισόδιο 14
Episode 14 - Επεισόδιο 14
Επεισόδιο 15
Episode 15 - Επεισόδιο 15
Επεισόδιο 16
Episode 16 - Επεισόδιο 16
Επεισόδιο 17
Episode 17 - Επεισόδιο 17
Επεισόδιο 18
Episode 18 - Επεισόδιο 18
Επεισόδιο 19
Episode 19 - Επεισόδιο 19
Επεισόδιο 20
Episode 20 - Επεισόδιο 20
Επεισόδιο 21
Episode 21 - Επεισόδιο 21
Επεισόδιο 22
Episode 22 - Επεισόδιο 22
Επεισόδιο 23
Episode 23 - Επεισόδιο 23
Επεισόδιο 24
Episode 24 - Επεισόδιο 24
Επεισόδιο 25
Episode 25 - Επεισόδιο 25
Επεισόδιο 26
Episode 26 - Επεισόδιο 26
Επεισόδιο 27
Episode 27 - Επεισόδιο 27
Επεισόδιο 28
Episode 28 - Επεισόδιο 28
Επεισόδιο 29
Episode 29 - Επεισόδιο 29
Επεισόδιο 30
Episode 30 - Επεισόδιο 30
Επεισόδιο 31
Episode 31 - Επεισόδιο 31
Επεισόδιο 32
Episode 32 - Επεισόδιο 32
Επεισόδιο 33
Episode 33 - Επεισόδιο 33
Επεισόδιο 34
Episode 34 - Επεισόδιο 34
Επεισόδιο 35
Episode 35 - Επεισόδιο 35
Επεισόδιο 36
Episode 36 - Επεισόδιο 36
Επεισόδιο 37
Episode 37 - Επεισόδιο 37
Επεισόδιο 38
Episode 38 - Επεισόδιο 38
Επεισόδιο 39
Episode 39 - Επεισόδιο 39
Επεισόδιο 40
Episode 40 - Επεισόδιο 40
Επεισόδιο 41
Episode 41 - Επεισόδιο 41
Επεισόδιο 42
Episode 42 - Επεισόδιο 42
Επεισόδιο 43
Episode 43 - Επεισόδιο 43
Επεισόδιο 44
Episode 44 - Επεισόδιο 44
Επεισόδιο 45
Episode 45 - Επεισόδιο 45
Επεισόδιο 46
Episode 46 - Επεισόδιο 46
Επεισόδιο 47
Episode 47 - Επεισόδιο 47
Επεισόδιο 48
Episode 48 - Επεισόδιο 48
Επεισόδιο 49
Episode 49 - Επεισόδιο 49
Επεισόδιο 50
Episode 50 - Επεισόδιο 50
Επεισόδιο 51
Episode 51 - Επεισόδιο 51
Επεισόδιο 52
Episode 52 - Επεισόδιο 52
Επεισόδιο 53
Episode 53 - Επεισόδιο 53
Επεισόδιο 54
Episode 54 - Επεισόδιο 54
Επεισόδιο 55
Episode 55 - Επεισόδιο 55
Επεισόδιο 56
Episode 56 - Επεισόδιο 56
Επεισόδιο 57
Episode 57 - Επεισόδιο 57
Επεισόδιο 58
Episode 58 - Επεισόδιο 58
Επεισόδιο 59
Episode 59 - Επεισόδιο 59
Επεισόδιο 60
Episode 60 - Επεισόδιο 60
Επεισόδιο 61
Episode 61 - Επεισόδιο 61
Επεισόδιο 62
Episode 62 - Επεισόδιο 62
Επεισόδιο 63
Episode 63 - Επεισόδιο 63
Επεισόδιο 64
Episode 64 - Επεισόδιο 64
Επεισόδιο 65
Episode 65 - Επεισόδιο 65
Επεισόδιο 66
Episode 66 - Επεισόδιο 66
Επεισόδιο 67
Episode 67 - Επεισόδιο 67